Handelsbetingelser

Handelsbetingelser hos Treatsales ApS

Generelle oplysninger:

Treatsales ApS
Stjernepladsen 3, 5.th
9000 Aalborg
CVR nr.: 42782025
Telefon: 53352747
E-mail: [email protected]

Bestilling

Din bestilling foretages online via www.treatsales.dk.

Ved bestillingen skal du angive navn, adresse, e-mail og kortoplysninger, som behandles i henhold til Treatsales’ privatlivspolitik.

Når du køber et deal gennem Treatsales til en af vores samarbejdspartnere, vil du modtage værdibeviset på mail som en PDF sammen med din ordrebekræftelse. Værdibeviset kan indløses hos den pågældende samarbejdspartner. Du skal blot vise QR koden, som fremgår på værdibeviset, når du møder op til behandlingen. Har du ikke modtaget værdibeviset, bedes du blot rette henvendelse til [email protected]

Som køber bør du tjekke at, ordrebekræftelsen på værdibeviset er i overensstemmelse med det, som du bestilte. Hvis ikke, skal du hurtigst muligt rette henvendelse til Treatsales eller samarbejdspartnerens kundeservice enten pr. e-mail eller telefon, så din ordre bliver korrekt.

Betaling

Treatsales ApS modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard. Betalingen vil først blive trukket på din konto. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og incl. moms.

Force Majure

Hverken Treatsales eller samarbejdspartneren er ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis den manglende opfyldelse af handlen skyldes force majeure eller tvingende omstændigheder, og parterne ikke ved aftalens underskrift burde have taget hindringen i betragtning eller senere kunne have undgået den.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fortrydelsesret på vores deals og perioden regnes fra den dag, du købte værdibeviset. Har du endnu ikke indløst dit værdibevis, udnytter du din 14 dages fortrydelsesret ved at give Treatsales meddelelse herom pr. e-mail. E-mailen skal være afsendt inden for 14 dage fra du modtog værdibeviset pr. mail. Du skal desuden returnere værdibeviset pr. e-mail til [email protected] inden for 14 dage efter, du har givet meddelelse om, at du udnytter din fortrydelsesret. Det er vigtigt, at du gemmer den afsendte e-mail med angivelse af dato som bevis for, at du rettidigt har givet meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten og returneret værdibeviset.

Forældelse af værdibevis

Gyldighedsperioden for dit gavekort/værdibevis er som udgangspunkt angivet på beviset. Hvis ikke der er angivet noget på gavekortet/beviset, er gyldighedsperioden 3 år fra udstedelsen, dvs. fra den dato du modtog det pr. e-mail eller pr. post. Hvis du har købt et værdibevis, som vedrører en vare, der kun udbydes af vores samarbejdspartner i en begrænset periode, på en bestemt dato el. lign. (f.eks. et arrangement/event), vil værdibevisets gyldighed automatisk være begrænset hertil.

Ansvarsfraskrivelse

Treatsales fraskriver sig ethvert ansvar for de tjenesteydelser, som leveres fra samarbejdspartnerne i forbindelse med indløsningen af værdibeviset. Den tjenesteydelse, som dit værdibevis eller ordrebekræftelse (kvittering) giver adgang til, leveres af samarbejdspartneren, hvorfor Treatsales ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartnernes levering af tjenesteydelsen, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav skal rettes mod samarbejdspartneren.

 

Vi bestræber os på, at vores hjemmesider er tilgængelige døgnet rundt, men kan af mange årsager ikke garantere, at siderne til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri. Treatsales kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger pga. brug af hjemmesiderne, såsom skader på dit computersystem eller tab af data.

Du er selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte hjemmesiderne, f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. Treatsales fraskriver sig derfor ansvar for ethvert tab forårsaget af, at du har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Treatsales er ikke forpligtet til at udbetale erstatning for et eventuelt tab, du måtte lide som følge af:

  1. at værdibeviset ikke er blevet indløst af kunden selv eller samarbejdspartneren
  2. at tjenesteydelsen ikke svarede til dine forventninger
  3. samarbejdspartnerens konkurs eller lukning
  4. andre forhold der berører den tjenesteydelse eller vare, som værdibeviset vedrører

www.treatsales.dk kan du som kunde købe deals til tjenesteydelser fra vores samarbejdspartnere på siden. Treatsales ApS er udelukkende formidler af aftalen og er derfor ikke udstedere af værdibeviset. Treatsales ApS skal regnes for at være formidler af kontakten mellem dig og samarbejdspartneren. Har du spørgsmål til selve tjenesteydelsen skal du derfor rette henvendelse til den pågældende samarbejdspartner/behandlingsstedet.